top of page

איך מן הפרח בא הפרי
דיבור מותאם אודות מיניות לאמהות לילדים בגילאי 0-8

מיועד לאימהות לילדים בגילאי 0-8
שלושה מפגשים, בני שעתיים כל אחד

 

סקירת הצמתים על ציר ההתפתחות הכרונולוגי, בהם נבנה היחס אל הגוף המיני ואל המיניות. הגברת היכולת ההורית להגיב ולהתייחס באופן שיאפשר הצמחת עמדה טבעית ובריאה אצל הילדים.

  • שיום והמשגה לאברי המין

  • עקרונות במתן תגובה

  • ילדים הנוגעים בעצמם

  • נורות אדומות

  • לחנך אחרת לצניעות

  • איך להפוך לכתובת לשאלות הילדים

  • מוגנות

  • תיווך המהלך הפריוני

 

 

מחיר: 235 ש״ח
התוכן באתר נועד לסייע לנשים בחייהן הפרטיים.

אין לעשות שימוש מקצועי, פרסומי, שיווקי בחומרים 
ללא רשות מפורשת מאילת בוכניק
Artboard 1-100.jpg
bottom of page